• Hem
 • Förtroendevalda...
sida

Förtroendevalda i kommunpolitiken

Våra förtroendevalda är alla de partikamrater som är ledamöter i olika kommunpolitiska organ, nämnder, styrelser, arbetsgrupper med mera. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige är valda av lundaborna i de allmänna valen, medan ledamöter i nämnder och styrelser är utsedda av Vänsterpartiet Lunds medlemmar.

Läs mer om de förtroendevalda nedan. Kontakta oss på [email protected]

Våra representanter i kommunfullmäktige i Lund

 

Ordinarie ledamöter (6

 1. Helena Falk
 2. Mats Olsson
 3. Saima Jönsson Fahoum
 4. Jesper Sahlén
 5. Angelica Svensson
 6. Pontus Kjellström

Ersättare (3) 

 1. Nita Lorimer
 2. Lars A Ohlsson
 3. Anne Dederichs

Kommunala nämnder och styrelser

 • Kommunstyrelsen (KS): Helena Falk (ordinarie), Jesper Sahlén (ersättare)
 • Byggnadsnämnden: Ann Schlyter (ordinarie),  Helmut Moser (ersättare)
 • Tekniska nämnden: Steingrimur Jonsson (ordinarie),  Rebecca Johansson (ersättare)
 • Barn- och skolnämnden: Pontus Kjellström (ordinarie), Jonas Ringqvist (ersättare)
 • Utbildningsnämnden: Jesper Sahlén (ordinarie tillika andre vice ordförande),  Margot Bengtsson (ersättare)
 • Miljönämnden:  Lars Siljebratt (ordinarie), Olof Peterffy (ersättare)
 • Kultur- och fritidsnämnden: Göran Fries (ordinarie),  Saima Jönsson Fahoum (ersättare)
 • Socialnämnden: Saima Jönsson Fahoum (ordinarie tillika andre vice ordförande),  Linda Grenander (ersättare)
 • Vård- och omsorgsnämnden: Martin Stensson (ordinarie),  Gunilla Wahlberg (ersättare)
 • Servicenämnden: Angelica Svensson (ordinarie tillika andre vice ordförande) Lars A Ohlsson (ersättare)
 • Renhållningsstyrelsen: Sven-Inge Cederfeldt (ersättare)
 • Kommunrevisionen: Peter Bengtsson (ordinarie)
 • Valnämnden: Elisabeth Iregren (ordinarie), Patrik Nordqvist (ersättare)
 • Habostyrelsen: Nita Lorimer (ordinarie tillika andre vice ordförande)
 • Krisledningsnämnden: Helena Falk (ersättare)

Utskott och styrgrupper under kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU): Helena Falk (ersättare)
 • Miljö- och hälsoutskottet: Jesper Sahlén
 • Arbetsgivarutskottet: Helena Falk (andre vice ordförande)
 • Styrgrupp för tätorterna utanför staden: Nita Lorimer
 • Kommunfullmäktiges valberedning: Jesper Sahlén (ordinarie), Lars A Ohlsson (ersättare)
 • Kommunfullmäktiges demokratiberedning: Nita Lorimer (ordinarie), Jesper Sahlén (ersättare)

Kommunala bolag

 • Lunds kommunala fastighetsbolags (LKF) styrelse:   Clas Fleming (ersättare)
 • Kraftringens styrelse: Ann Schlyter (ersättare)
 • Fastighets AB Lund Arena: Kerstin Rosendahl (ordinarie)

Kommunala råd

 • Funktionshinderrådet: Saima Jönsson Fahoum, Steingrimur Jonsson
 • Integrationsrådet: Pontus Kjellström
 • Studentrådet: Helmut Moser, Jesper Sahlén
 • Pensionärsrådet:  Helena Falk

VA-SYD

 • Styrelsen:  Lars A Ohlsson
 • Ägarnämnd Lund: Steingrimur Jonsson (ordinarie), Saima Jönsson Fahoum (ersättare), Lars Siljebratt (ersättare).

Nämndemän, Lunds tingsrätt

Inger Ridbäck, Azeb Witzell, Bodil Johansson och Bengt-Göran Paradis och Linda Grenander

Kopiera länk