• Hem
  • Motioner 2019
sida

Motioner 2019

Om anställningsgaranti för undersköterskor och barnskötare

Bevara Vänskapens hus

Bygg inte ut E22

Reglera elsparkcyklarna

Jämställda löner

Stoppa nedskärningarna i skolan

Bygg ut Lundahoj

Sex timmars arbetsdag

Slopa allmän visstid

Bostäder till sociala ändamål

Solceller på kommunalt ägda byggnader

Stärkt elevhälsa

Inför en syninstruktör

Ta tillbaka stadsbusstrafiken

Avskaffa internfakturering

Skapa en lokal koldioxidbudget

Kungsmarkens naturreservat

 

Kopiera länk