• Hem
  • Personer med en...
sida

Personer med en normbrytande funktionalitet

En bra vardag för personer med funktionsnedsättningar

Vid olika tillfällen i livet behöver lundaborna hjälp av samhället för att klara av sitt dagliga liv. Det finns olika hjälp att få, allt från enklare städservice till mer avancerad hjälp. Hjälpen som ges är behovsprövad och alla ska kunna få hjälp utifrån de behov man har.

Försvara rätten till assistans!

Lagen om stöd och service, LSS, är en del av den lagstiftning som berör funktionshindrade personer. I Lund berörs omkring 750 personer av LSSverksamheten. Vissa funktionshindrade behöver hjälp med städning och tvätt,
andra har mer omfattande behov och kan då söka hjälp enligt LSS. De stora försämringar som regeringen genomförde under 2017 och 2018 slår hårt mot
personer i behov av stöd. Det är viktigt att rätten till assistans försvaras både i riksdagen och i kommunen. Assistansen är helt nödvändig för att funktionshindrade ska kunna leva ett självständigt liv och kunna bo kvar hemma. Vi
tycker att kommunen ska anställa assistenterna och inte lägga över detta på olika företag.

LSS-bostäder efter behov

Lunds kommun ska ha god framförhållning i byggandet av LSS-bostäder så att de alltid finns när det behövs. Vänsterpartiet menar att alla LSS-boenden ska drivas kommunen, inte av privata företag. Det ska finnas möjlighet att flytta till en ny LSS-bostad om man vill bo i en annan stadsdel eller en annan typ av lägenhet. Funktionshindrade ska ha möjlighet att få stöd genom den kommunala
hemtjänsten, och inte behöva betala för stöd och hjälp själv. Vänsterpartiet vill avskaffa RUT-bidragen och kräver istället att kommunen ska ha en hemtjänst där alla får den stöd och hjälp de behöver.

Utvecklande fritid

Vänsterpartiet vill utveckla den fritidsverksamhet som erbjuds ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Fritidsverksamheten är en viktig del av varje människas liv, oavsett om det består av idrotts-, frilufts-, eller hobbyaktivteter. Alla kommunens invånare ska ha rätt att skapa, utveckla och ta del av kultur och ha en meningsfull daglig verksamhet. Det är viktigt att även äldre funktionshindrade erbjuds en bra och utvecklande fritidsverksamhet.

Fungerande färdtjänst med kommunal beställningscentral

Färdtjänst är en grundläggande frihetsfråga för funktionshindrade. Att inte begränsas i möjligheten att leva ett aktivt och självständigt liv är en självklarhet. Det är viktigt att Lunds kommun har ansvar för färdtjänsten, inte
Skånetrafiken, och att de som åker färdtjänst har möjlighet att vara med och påverka färdtjänstens organisation.
Det har varit kaos i färdtjänsten i Lund i många år: resor blir försenade, bilar dyker inte upp eller det blir fel på andra sätt. Detta påtalas ofta av funktionshinderrörelsens föreningar, men Lunds kommun har fortsatt göra upphandlingar
som inte blivit bra. Vänsterpartiet arbetar för att Lunds kommun ska starta en egen beställningscentral som tar emot beställningar på resor. Resorna fördelas sedan till taxichaufförer med kollektivavtal som har blivit certifierade av kommunen.

Servicelinjer i kollektivtrafiken

Servicelinjer är små bussar, vars linjer passerar platser många äldre vill resa till eller från. Bussarna ska kunna stanna på andra ställen än bara hållplatserna, så
att resenären får kortare väg att gå till den plats hen ska. De är på så sätt ett gott komplement till färdtjänsten. Det har tidigare funnits servicelinjer i Lund, men de försvann trots löfte från Skånetrafiken om att de skulle vara kvar.

Kopiera länk