Corona

Höj försörjningsstödet när gymnasieskolorna stänger

På grund av Coronapandemin har alla gymnasieskolor stängt och undervisning sker på distans. Det innebär att tusentals ungdomar kommer behöva äta lunch hemma, istället för i skolan något som i sin tur innebär ökade kostnader för familjen. Detta drabbar särskilt de som uppbär försörjningsstöd och som redan lever på marginalen. Därför föreslår Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ nu en tillfällig ökning av försörjningsstödet för dessa familjer.

– När barnen studerar hemma ökar kostnaderna för familjerna, det kan finnas familjer som nu plötsligt har två eller tre tonåringar hemma på lunchen. Vi vill höja försörjningsstödet för att minska den ekonomiska pressen för föräldrarna, säger Helena Falk, ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

I dagsläget är det enbart gymnasieskolorna som är stängda. Om stadens skolor och förskolor stängs vill vi att den tillfälliga ökningen av försörjningsstödet även ska gälla familjer med barn i dessa åldrar.

– Utan mat i magen är det svårt att koncentrera sig på studierna och för en del barn och ungdomar är skollunchen det enda målet lagad mat man får på en dag. Vilken nämnd som ska stå för kostnaden för dessa elever som lever på marginalen behöver dock utredas, eftersom skolan normalt står för kostnaden, säger Helena Falk.

Läs skrivelsen här

Kopiera länk