sida

Bli medlem

Du som medlem är Vänsterpartiets viktigaste resurs. Det är bara tillsammans som vi kan förändra samhället till det bättre.

Att bli medlem innebär att du väljer att ta ställning för ett rättvisare och mer jämlikt Sverige. Ett Sverige för alla och inte bara några få. Med ditt medlemskap tar du ställning, gör något aktivt och blir en del av en större gemenskap. Här kan du läsa mer och fylla i ett anmälningsformulär.

Som medlem får du möjlighet att vara med och göra skillnad och direkt påverka Vänsterpartiets politik.  Väljer du att bli aktiv medlem finns det ännu mer saker du kan göra för att driva politiken åt vänster. Läs mer om det här.

Som medlem får du också Vänsterpartiets medlemstidning Rött och Vänsterpartiet Skånes tidning Folkviljan.

Kopiera länk