Äldre

Dra tillbaka besparingarna inom vård och omsorg

Gunilla Wahlberg ersättare för Vänsterpartiet i Lunds vård och omsorgsnämnd och Region Skånes psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnd. Hon ska nu berätta om hur Vänsterpartiet arbetar för en värdig äldreomsorg. 

I Lunds kommun har Miljöpartiet en budgetöverenskommelse med Lunds högerstyre när det gäller bland annat äldreomsorgen. Hur har denna överenskommelse påverkat Lunds äldre hittills? 

  • Väldigt negativt. Man har gjort stora försämringar i äldres hemtjänst. Städning ska nu i regel ske var tredje vecka och tvättning varannan. Man har stängt träffpunkten och restaurangen på Nibblegården. Vilket är gjort utan man har något fullgott alternativ. Vid dessa omröstningar har Miljöpartiet lagt ner sina röster och har därmed släppt igenom försämringarna säger Gunilla Wahlberg. 

Det har även genomförts stora avgiftshöjningar för mat på särskilda boenden. Kostnaden har höjts med 700 kronor i månaden. På samma gång har man infört en månadsavgift på 65 kronor för alla som har ett hjälpmedel från kommunen hemma. 

  • Det har blivit dyrt och svårare att vara gammal i Lund idag. Avgiften på hjälpmedel har gjort att många har lämnat tillbaka sina hjälpmedel. Det finns en risk i att människor som inte tycker att de har råd att behålla rullatorn lämnar tillbaka den trots att de egentligen behöver den. För en fattig pensionär är 65 kronor i månaden mycket pengar säger Gunilla Wahlberg. 

Även när det gäller höjningen och införandet av de nya avgifterna var Miljöpartiet avgörande genom att lägga ner sina röster och därmed släppa igenom förslaget. Hur vill då Vänsterpartiet förändra Lunds äldreomsorg?

  • De besparingar som har gjorts nu måste först och främst strykas. Med Nibblegården kan det nog vara försent men det övriga går att dra tillbaka säger Gunilla Wahlberg. 

Vänsterpartiet vill även att vård och omsorgen ska göra sig fri från de privata vårdbolagen. 

  • Man blir ju lite skrämd när man läser om grannkommuner som har gigantiska problem med den del vårdbolag. Bland annat moderatstyrda Lomma som nu tar tillbaka en mängd verksamhet till kommunal regi. Vi vill ta tillbaka all äldreomsorg i offentlig regi. 

Vänsterpartiet har även lagt fram flera förslag för att förbättra arbetsvillkoren för de som arbetar i vård och omsorg. Något som är viktigt för att både sänka sjuktalen som på en del hål idag är höga och för att höja attraktiviteten och därmed även framöver klara av kompetensförsörjningen. Det handlar om att testa på 6 timmars arbetsdag på två äldreboenden, avskaffa delade turer samt att införa jämställda löner. 

Kopiera länk