Corona

Ingen ska vräkas i Coronakrisens spår

Coronapandemin riskerar att sätta både Sverige och världen i en djup ekonomisk kris. Många har redan förlorat sina jobb och många företagare har drabbats mycket hårt av krisen. Vänsterpartiet har nyligen kommit överens om en uppgörelse med nio av tio partier i kommunfullmäktige kring stöd för Lunds näringsliv. Vi tycker att det är en bra uppgörelse som behöver kompletteras med andra typer av stöd mot andra som drabbas av krisen. Bland annat mot människor som på grund av krisen riskerar att stå utan försörjning och få problem att betala hyran för bostaden.

Därför presenterar vi idag tre åtgärder som LKF skulle kunna vidta för att lindra effekterna av krisen.

  • Vi föreslår LKF inför ett omedelbart vräkningsstopp för personer som inte kan betala hyran på grund av förlorad inkomst under krisen. Istället ska en avbetalningsplan tas fram. Vi vill också att LKF skyndsamt tar fram en rutin som möjliggör uppskov och uppdelning av hyresinbetalningar säger Helena Falk ledamot för Vänsterpartiet i kommunstyrelsen.

Betalningsanmärkningar kan vara ett hinder för att få en bostad. I tider av ekonomisk kris finns en uppenbar risk att fler individer får betalningsanmärkningar och därmed riskerar att fastna i en ond cirkel – utan bostad.  I Göteborgs tre allmännyttiga bostadsbolag har man slopat kravet på max tre betalningsanmärkningar för att få ett förstahandskontrakt. Den enda begränsningen numera är att man inte får ha några betalningsanmärkningar kopplade till bostaden under de senaste 24 månaderna. Vänsterpartiet föreslår att LKF också beslutar att betalningsanmärkningar inte ska vara ett hinder så länge de inte rör bostaden och har tillkommit under de senaste 24 månaderna.

  • Både Hyresgästföreningen och Kronofogdemyndigheten har vädjat till hyresvärdar att med anledning av pandemin och den ekonomiska krisen iaktta försiktighet i hanteringen av uteblivna betalningar. Vi tycker att LKF självklart ska föregå med gott exempel och se till att vi gör allt vi kan för att inte denna kris leder till att fler blir hemlösa säger Helena Falk.

Läs hela vår skrivelse här

Kopiera länk