Bostäder

Marknadshyror löser inte bostadsbristen

Det är tuffa tider för Sveriges alla hyresgäster. Trots att den statliga bostadsbeskattningskomittén
redan 2014 kom fram till att hyresrätten är missgynnad ekonomist vill ändå Socialdemokraterna,
Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna införa marknadshyror. I ett första steg i alla nybyggda
hyreslägenheter.

Hyresgästföreningen släppte under våren 2018 en rapport som visade hur mycket hyrorna kommer
att öka i 29 olika kommuner ifall marknadshyror införs. För en stad som Lund innebär det en
hyreshöjning på omkring 25-30 procent. En sådan stor hyreschock kommer att göra att många
hushåll får svårt att betala hyran.

När Sveriges allmännyttiga bostadsbolag 2016 lät revisionsbolaget PWC att med utgångspunkt från
länder som har marknadshyror räkna på effekterna av att införa det i Sverige talade inget för ett
införande. Marknadshyror löser inte bostadsbristen. Det innebär dock ett behov av att skapa sociala
bostäder där staten subventionerar hyran. Det är det enda sättet att se till att alla har någonstans att
bo. De sociala bostäderna resulterar i de flesta fall i ännu mer segregerade städer.

Det är därför inte så konstigt att 7 av 10 svenskar inte vill införa marknadshyror. Bostadsbristen
måste lösas med att det byggs fler bostäder med rimliga hyror inte genom att chockhöja hyrorna.
Vänsterpartiet var tydliga redan när vi släppte fram Stefan Löfven som statsminister att vi har dragit
en röd linje vid införande av marknadshyror och vid försämringar av anställningstryggheten. Läggs
det förslag på detta så är vi beredda att fälla regeringen.

Lokalt har Lunds högerstyre tillsammans med Miljöpartiet valt att plocka ut 30 miljoner om året ur
LKF. LKF:s hyresgäster ska till större del än andra lundabor finansiera dessa partiers budgetförslag.

Texten är en krönika från Vänsterpartiet Lunds 1 maj tidning och den är skriven av Jesper Sahlén ledamot i kommunfullmäktige.

Kopiera länk