Förskola

Dags att minska barngrupperna i förskolan

Skolverket införde 2016 så kallade riktmärken* för barngruppers storlek på förskolor. För barn i åldrarna 1–3 år rekommenderas en storlek på sex till tolv barn, medan grupperna med äldre barn, i åldrarna 4–5, bör ha nio till femton barn. Syftet är att, i linje med den senaste forskningen på området, minska gruppernas storlek.

I Lunds kommun var det endast var fjärde småbarnsavdelning som uppfyllde Skolverkets rekommendation. För de äldre barnen ser det ännu värre ut, endast var femte avdelning uppfyllde rekommendationerna.

– Barngruppernas storlek har stor betydelse för barnens anknytning, trygghet och utveckling. Små barn mår bäst av att spendera dagen i en mindre grupp av barn och vuxna. I större barngrupper är ljudnivån högre och det är svårare att skapa lugna miljöer. Resultatet är sämre arbetsmiljö för både våra barn och personal säger Helena Falk ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

I Lunds kommun genomförs det stora nedskärningar i år och mer är planerade framöver . Vänsterpartiet ser med oro på hur vi är på väg än längre bort ifrån Skolverkets rekommendationer och att våra barn därmed får sämre förutsättningar att lyckas i skolan. Dessutom riskerar vi pedagogernas arbetsmiljö och äventyrar framtida rekryteringar av denna för kommunen så viktiga yrkesgrupp.

– Vi föreslår därför att vi ska sätta de högsta nivåerna på Skolverkets rekommendationer som ett tak för barngruppernas storlek. FNL fyllde i valrörelsen hela stan med ett budskap om mindre barngrupper. Ändå har FNL röstat på förslag efter förslag som leder till större barngrupper. Nu har det chansen att visa att budskapet i valrörelsen inte bara var tomt prat säger Jesper Sahlén ledamot i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

*Riktmärkena finns i kommentartexten i Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.

Läs vår motion här

Kopiera länk