artikel

Viktigaste frågorna för V i Lund

Sedan 2018 är Helena Falk Vänsterpartiets ledamot i Lunds kommunstyrelse, hon sitter även i kommunfullmäktige. Här diskuterar hon de viktigaste frågorna som Vänsterpartiet driver lokalt.

Det genomförs rekordstora nedskärningar i Lunds välfärd. Nedskärningarna har resulterat i flera stora uppror startade både av anställda och av föräldrar till skolbarn. Hur arbetar Vänsterpartiet Lund för att stärka välfärden och skapa rimliga arbetsvillkor för de som arbetar inom välfärden?

  • Denna fråga är vår viktigaste och den vi lägger ner allra mest tid på. I Lund har vi lagt flera förslag, från att stoppa nedskärningarna, till reformer för att förbättra arbetsvillkoren och förslag för att förbättra kvaliteten i välfärden, säger Helena Falk.

Vänsterpartiet Lund har det senaste året lämnat i en motion om att Lunds kommun inte ska använda anställningsformen allmän visstid. Nationellt vill Vänsterpartiet avskaffa anställningsformen helt, vilket kan göras med en enkel lagändring som sannolikt skulle leda till att fler fick fasta anställningar.

  • Med jämna mellanrum lägger vi också förslag om att verkligen införa jämställda löner. Det är en jätteviktig fråga inom välfärden. Och vi har lyckats med den frågan tidigare, när vi var med och styrde Lunds kommun. Då halverades de osakliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor på två år. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll så fort vi inte är med i styret. Alla tycker det är bra med jämställda löner men ingen är beredd att satsa pengar för att genomföra det, säger Helena Falk

Vänsterpartiet arbetar såväl nationellt som lokalt för att ta steg mot 6 timmars arbetsdag. Lokalt föreslår Vänsterpartiet att kommunen ska genomföra försök på två äldreboenden och att detta ska följas av forskare från universitet.

  • På så sätt kan vi se ifall vi har rätt i att kortare arbetsdag förbättrar personalens hälsa och höjer kvaliteten i verksamheten. Vid positiva resultat finns möjlighet att utvidga försöken, säger Helena Falk.

Ett förslag som snarare berör att förbättra kvaliteten i välfärden handlar om att bygga ut elevhälsan. Lund har betydligt fler elever per kurator, skolsköterska och skolpsykolog än de fackliga organisationerna rekommenderar.

Vårt förslag om att anställa fler inom elevhälsan skulle innebära en stor avlastning för lärarna, samtidigt som det innebär bättre hälsa för eleverna, säger Helena Falk.
Alldeles nyss lämnade Vänsterpartiet in en motion om att minska barngruppernas storlek i förskolan. En majoritet av barngrupperna i Lunds förskolor är betydligt större än Skolverkets rekommendationer vilket Vänsterpartiet vill ändra på.

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Vänsterpartiet har av miljörörelsen fått utmärkelsen det bästa partiet för klimatet, flera gånger. Hur arbetar partiet lokalt för att skapa ett fossilfritt samhälle?

  • Det finns en dubbelhet i klimatarbetet i Lunds kommun. Lund är långt framme i klimatarbetet och vi har utlyst klimatnödläge. Men ändå finns en majoritet för att bygga ut motorvägen genom Lund – trots att all forskning från runt om i världen pekar på att det leder till ökade utsläpp! säger Helena Falk.

Vänsterpartiet lyfter istället perspektivet att trängsel på motorvägen måste lösas på ett hållbart sätt. Det kan handla om att bygga ut kollektivtrafiken och göra den billigare, sänka hastigheten vid vissa tider och att införa trängselskatt.

Ett annat klimatförslag som Vänsterpartiet har lagt fram är att till 2026 ha satt upp solceller på alla kommunal ägda byggnader där så är möjligt. Det är ett förslag som skulle öka mängden grön el rejält.

Kopiera länk