artikel

Dags att ta ett krafttag mot hemlösheten

Socialnämnden, Servicenämndens boendeenhet, LKF, Lundafastigheter, privata hyresvärdar, ideella sektorn, privata initiativ… många är de som finns med i arbetet
att bekämpa hemlösheten i Lund.

Socialförvaltningen arbetar intensivt för att förebygga och motverka hemlöshet, LKF bedriver aktivt arbete för sina hyresgäster, samarbete med ideell sektor finns också.
Men trots allt det goda arbete som görs sjunker inte antalet hemlösa i kommunen, snarare tvärtom. Och vad än värre är, antalet drabbade barn ökar! Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ ser behov av en central funktion som kan möjliggöra den samordning som krävs för att verkligen avskaffa hemlösheten i kommunen.

För att utveckla det nödvändiga samarbetet i kampen mot hemlöshet med strävandsmålet att avskaffa hemlösheten i Lund kommer vi vid behandling av Lunds kommuns budget, EVP 2021-2023, föreslå att det tillsätts en hemlöshetssamordnare, centralt placerad, med kommunstyrelsen som politiskt ansvarig, och att det för denna tjänst avsätts 700 000 kronor per år.

Vi utgår ifrån att detta också blir kommunfullmäktiges beslut, inte minst med tanke på följande formulering i den styrande kvintettens förslag till EVP: ”Fokusområden och kommunfullmäktigemål … bostadslösas behov ska tillgodoses genom ett kommunövergripande samarbete. ”

Vänsterpartiet har sedan tidigare motionerat om att 10 procent av lägenheterna som byggs på mark som har sålts av kommunen ska gå till sociala ändamål. Den kan läsas här

Kopiera länk