artikel

Vi kämpar vidare för att stoppa nedskärningarna

Vänsterpartiet Lund släpper idag sin oppositionsbudget för 2021 som innehåller stora satsningar på välfärdsområdena. Vi föreslår i vår budget en höjd skattesats om 30 öre vilket gör att vi kan satsa sammanlagt 160 miljoner kronor mer på välfärden än det borgerliga styrets budgetförslag. Våra satsningar görs utan att vi, likt styret och Miljöpartiet, dubbelbeskattar LKF:s hyresgäster.

 • Rådande pandemi visar en gång för alla hur central välfärden är i vårt samhälle. Det är personal inom välfärden som står i frontlinjen i kampen emot Corona. Beskedet till dessa får inte vara fortsatta nedskärningar och ännu sämre villkor. Vi lägger ett budgetförslag som stoppar nedskärningar och istället innehåller satsningar på välfärden, säger Helena Falk, gruppledare för Vänsterpartiet Lunds kommunfullmäktige grupp.

Det borgerliga styrets budget innehåller nya besparingar i välfärden, som redan är under hård ekonomisk press.

 • Vårt budgetförslag visar att det är möjligt att satsa på jämställda löner, mindre barngrupper i förskolan och att investera i klimatomställningen – ifall den politiska vilja finns, säger Jesper Sahlén kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet.

Några viktiga satsningar ur Vänsterpartiets budget ”Ett jämlikt, jämställt och klimatsmart Lund”:

 • Full kompensation för ökade volymer, pris- och löneökningar och inga nedskärningar.
 • Satsning på jämställda löner 10 miljoner kronor år 2021, därefter 20 mkr per år 2022-2023.
 • Minska barngrupperna i förskolan 10 miljoner kronor 2021, därefter 20 mkr per år 2022-2023.
 • Återställd frekvens på städ och tvätt för äldre 10 miljoner kronor per år.
 • Satsning på kulturskolan – ingen musikcheck.
 • Bibliotekssatsning.
 • Prova på idrott för barn och unga.
 • Skrotade planer på att bygga ut E22.
 • Investera i solceller på kommunala byggnader.

Läs vårt budgetförslag här

Kopiera länk