artikel

Frys LKF:s hyror!

Coronakrisen har redan drabbat många individer och många företag och den slår dubbelt, både mot liv och hälsa och mot ekonomin. Många har varslats och permitterats, eller rent av blivit uppsagda, vilket skapat en fullt berättigad oro över ekonomi och bostad. Denna pandemi verkar tyvärr inte försvinna innan midsommar som vi kanske först hoppades. Den ekonomiska krisen kommer med stor sannolikhet att vara under en lång tid.

Bostadsrättsinnehavare och villaägare har redan fått lättnader för amorteringar, men hyresgäster har inte fått några sådana lättnader alls. Vänsterpartiet nationellt har föreslagit möjlighet till hyresrabatt för drabbade, men tyvärr har detta inte genomförts.

Däremot har vi sett att flera kommunala och privata hyresvärdar redan beslutat frysa hyrorna på grund av den ekonomiska krisen och vi erbjuder hyresrabatter för drabbade företag.

  • Vi har redan en mycket tuff bostadssituation i Lund vilket bland annat visar sig i att vi har barnfamiljer som saknar permanent bostad. Nu vill vi att LKF avstår hyreshöjningar under nästa år för att underlätta för de som lever på marginalen, säger Helena Falk ledamot för Vänsterpartiet i kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet Lund lägger nu förslag om att stoppa den årliga hyreshöjningen. Detta förslag skulle beröra samtliga hushåll som bor hos LKF och gäller för 2021 års hyresförändringar.

  • Vi hoppas såklart att även privata fastighetsägare följer samma väg. Hyresgäster ska inte behöva oroa sig för ökade boendekostnader mitt i en ekonomisk kris. Ett sådant här beslut skulle ge trygghet åt väldigt många hushåll i Lunds kommun, säger Helena Falk.

Skrivelsen kan läsas här.

Kopiera länk