artikel

Säkra välfärdspengarna till välfärden!

Sveriges kommuner har under detta ”coronaår” sett statsbidragen höjas flera gånger. Statsbidragen är en viktig del i att stärka välfärden som till följd av pandemin ställs inför ännu tuffare och svårare utmaningar än vanligt – en välfärd som redan var hårt ansträngd på grund av årtionden av nedskärningspolitik.

Den senaste ekonomiska prognosen för Lunds kommun visar att vi går emot ett överskott på omkring 300 miljoner kronor för 2020. Detta är delvis en konsekvens av att Lunds högerstyre redan innan pandemin har prioriterat stora budgetöverskott framför välfärden, vilket resulterade i de största nedskärningarna någonsin i Lunds välfärd under 2020. Men det är också en konsekvens av ointresse från högerstyret att se till att extra pengarna som kommit från staten gör nytta i välfärden.

  • Vi ser det som orimligt att pengar ska samlas på hög och bilda ett gigantiskt överskott och vi tror inte heller att det är vad Lunds invånare förväntar sig. Istället vill vi att dessa pengar kommer ut till välfärden, till skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten säger Jesper Sahlén ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet har svårt att se att syftet med stadsbidragen från regeringens sida var att kommunerna ska skapa stora ekonomiska överskott. Vi föreslår istället att pengarna ska användas i verksamheterna. Vi kommer även fortsättningsvis arbeta för att stadsbidragen ska följas upp med satsningar på välfärden istället för nya nedskärningar i kommande års budgetar.

  • Vi tycker inte att räcker med att applådera de som har slitit i välfärden under pandemin, nu är det dags att se till att de får trygghet i arbetet, en god arbetsmiljö och fler arbetskamrater. Pandemin har visat hur viktigt det är med en stark välfärd. Nedskärningspolitiken har nått vägs ände, säger Helena Falk ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Vi föreslår idag att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att göra en tilläggsbudget enligt följande:

Barn och skolnämnden: 78 miljoner.

Utbildningsnämnden: 10 miljoner, vilket är Lunds kommuns andel. Eftersom många av våra elever kommer från andra kommuner kommer tillskottet till verksamheterna vara större än så.

Vård och omsorgsnämnden: 59 miljoner.

Socialnämnden: 34 miljoner.

Läs hela skrivelsen här

Kopiera länk