Klimatet

Sluta sälj vidare utsläppsrätter av växthusgaser!

Lunds kommun har en på många sätt framstående position inom miljö- och klimatarbete bland Sveriges kommuner – ändå kan vi inte luta oss tillbaka. En hel del arbete återstår innan vi når våra mål om klimatneutralitet. En möjlighet att minska klimatpåverkan finns i de utsläppsrätter av växthusgaser som Kraftringen tilldelas årligen.

Kraftringen är ett välskött bolag som ligger långt fram i utvecklingen när det gäller klimat-neutral produktion. Bolaget är så framgångsrikt att det inte behöver använda sina tilldelade utsläppsrätter, vilket är mycket glädjande.

–          Men här finns ett problem. Kraftringen säljer vidare sina utsläppsrätter med följden att någon annan får släppa ut den mängd koldioxid som bolaget sparat in genom sitt framgångsrika miljöarbete säger Jesper Sahlén ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet föreslår istället att Kraftringen ska behålla alla utsläppsrätter istället för att sälja vidare dessa till andra utsläppare på den europeiska marknaden.

–          Det skulle vara ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att ta nästa steg i klimatomställningen och ytterligare ett tillfälle för Lunds kommun att placera sig i framkant. Klimatfrågan kan inte lösas enbart med enskilda människors egna ambitioner. Det behövs en modig och kraftfull politik på alla nivåer säger Helena Falk ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Kopiera länk