artikel

Vänsterpartiet föreslår förtjänsttecken till deltagare i daglig verksamhet

Många arbetsgivare har som tradition att visa sin uppskattning för personal som varit anställda länge. Denna tradition finns också i Lunds kommun. Efter 25 års anställning uppvaktas den anställde med en särskild minnesgåva, eller förtjänsttecken som det också kallas. Detta gäller också förtroendevalda. Bland de många verksamheter som finns inom en kommun och som också är kommunens ansvar, finns daglig verksamhet.

  • De som deltar i daglig verksamhet har visserligen inget formellt anställningsförhållande, men verksamheten ska efterlikna ett ordinarie arbete i den mån det går. Daglig verksamhet är mycket värdefull för deltagarna, och för kommunen i stort, säger Jesper Sahlén, partiföreträdare och ledamot i kommunfullmäktige.

Idag lämnade Vänsterpartiet in en motion till Lunds kommunfullmäktige i vilken man föreslår att Lunds kommun tilldelar ett så kallat förtjänsttecken (även kallat minnesgåva) efter 25 års deltagande i daglig verksamhet.

  • Ett sätt att visa uppskattning för de som deltar i daglig verksamhet vore att inkludera även dem bland de inom kommunen som kan få ett förtjänsttecken efter 25 års arbete. Detta görs redan i en del kommuner bland annat i Sundsvall, Uppsala och Göteborg. Säger Helena Falk, andre vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Läs motionen här

Kopiera länk