artikel

Mindre barngrupper i förskolan och frysta hyror hos LKF i Vänsterpartiets tilläggsbudget 2021

Med anledning av Coronapandemin har statsbidragen till Sveriges kommuner ökat. För Lunds del innebär detta 142 miljoner kronor extra nästa år varav 57 miljoner är riktade statsbidrag direkt till äldreomsorgen.

  • Vi har hela tiden argumenterat för att dessa extra pengar ska komma nå ut till välfärden för att åtminstone delvis återuppbygga det som har raserats av många års nedskärningspolitik, säger Jesper Sahlén ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet stödjer till största delar de förslag för fördelning av dessa statsbidrag som Socialdemokraterna presenterade den 28 september. Förslaget innehåller en rad välfärdssatsningar, inte minst inom äldreomsorgen, men också införandet av en 80-90-100-modell för pension för kommunanställda. 80-90-100 modellen innebär att äldre anställda får chansen att gå ned till 80% arbetstid med 90% av heltidslönen och 100% inbetalning till pensionen.

  • Vi håller med Socialdemokraterna om att vi bör stärka fritidsverksamheten för Lunds barn och unga och vi ser gärna en läromedelsatsning eftersom vi har en läromedelsskuld att ta igen efter år av nedskärningar. Vi är också mycket positiva till satsningarna för att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck utifrån den utredning som gjorts, säger Helena Falk ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

På ett par punkter skiljer sig Vänsterpartiets förslag från Socialdemokraternas. Vi ställer oss inte bakom ökat anslag till Räddningstjänsten Syd eftersom vi tycker att den frågan bäst löses genom en höjning av medlemsavgiften. Och när det gäller satsningen på kompetensutveckling för lärare inom sex och samlevnad ser vi hellre ett ökat generellt anslag till skolförvaltningarna som kan användas så som skolledarna anser lämpligt. Istället väljer vi att satsa ytterligare 14 miljoner, totalt 24 miljoner, på att minska barngruppernas storlek i förskolan.

  • Mindre än 25 procent av barngrupperna i Lunds förskolor uppfyller Skolverkets rekommendationer. Med vårt förslag påbörjas en resa med målet att alla barngrupper ska uppnå Skolverkets rekommendationer. Storleken på barngrupperna har stor  betydelse för barnens anknytning, trygghet och utveckling. Med mindre barngrupper får personalen förutsättningar att sänka ljudnivån och skapa lugna miljöer. Resultatet blir en bättre arbetsmiljö för både våra barn och för personalen, säger Helena Falk.

Vänsterpartiet kommer dessutom återigen väcka förslaget om att Lunds kommuns allmännyttiga bostadsbolag ska avstå från att göra hyreshöjningar under 2021.

  • Pandemin har slagit hårt mot många människors privatekonomi. Det har redan införts lättnader för människor som bor i bostadsrätt och villor men inte för hyresgäster. Här kan Lunds kommun föregå med gott exempel genom att frysa hyrorna under nästa år. Förhoppningsvis skulle det även visa vägen för privata hyresvärdar, säger Jesper Sahlén.
Kopiera länk