artikel

Omförhandla fritt sök för minskad segregation i den skånska gymnasieskolan

Vänsterpartiet har under lång tid varit motståndare till Fritt sök inom gymnasieskolan eftersom vi menar att det ökar segregationen inom den skånska gymnasieskolan. Fritt sök har funnits sedan 2009 och innebär att alla elever från hela Skåne och västra Blekinge söker på samma villkor till gymnasieskolor inom hela det geografiska området.

  • Fritt sök gör att många elever pendlar långa sträckor dagligen. Pendlingen påverkar elevers mående, studierna och möjlighet till fritidsaktiviteter. En annan negativ effekt är att det har skett en utarmning av gymnasieskolor i andra kommuner, som trots hög kvalitet får svårt att konkurrera med attraktiviteten från gymnasieskolorna i Lund och Malmö, säger Jesper Sahlén ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige och andre vice ordförande i Utbildningsnämnden.

Fritt sök har lett till att det idag krävs väldigt höga meritpoäng för att komma in på Lunds kommuns gymnasieskolor. Elever från Lunds kommun eller från närliggande kommuner som inte når upp till dessa höga poäng tvingas söka sig till fristående skolor i kommunen, eller att pendla till en gymnasieskola i en annan kommun. Detta har uppmärksammats bland annat av vårdnadshavare som engagerat sig i ”Föräldraupproret”.

  • Att samla eleverna med de allra högsta meritvärdena på några få skolor i Lund skapar en stressig studiemiljö och sätter en stor negativ press på eleverna. Det är inte gynnsamt varken för de som är mycket studievana eller för de som behöver lite mer stöd, säger Jesper Sahlén.

Socialdemokraterna och Förnya Lund har nu lämnat in en skrivelse om att Lunds kommun innan årsskiftet ska säga upp Fritt sök med syftet att få till en omförhandling. Målsättningen är att omförhandlingen ska leda till att fler elever bosatta i Lund och närliggande kommuner får tillgång till Lunds kommunala gymnasieskolor.

  • Vi är glada över att Socialdemokraterna och Förnya Lund är överens kring detta, deras skrivelse ligger i linje med den politiska inriktning vi har drivit under en längre tid. Vi delar bilden att avtalet behöver sägas upp för att vi ska kunna skapa ett system som inte gör att elever behöver pendla så långa sträckor och som inte utarmar andra kommuners välfungerande gymnasieskolor. Vi deltar gärna tillsammans med andra partier i processen att utforma detta nya system, säger Helena Falk ledamot för Vänsterpartiet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kopiera länk