artikel

Inför parkeringsböter för felparkerade elsparkcyklar

Elsparkcyklar har på kort tid blivit ett rikligt förekommande inslag i Lunds gatubild. Elsparkcyklarnas intåg har inte enbart varit positivt utan det har skapats ett antal problemområden som behöver lösas.

Ett sådant problemområde har lyfts av Synskadades riksförbund och handlar om hur cyklarna för vissa leder till minskad tillgänglighet till stadsrummet. Detta genom att cyklarna parkeras precis överallt, ibland ligger de till och med välta över trottoaren, vilket gör dem tillhinder för bland annat synskadade att komma fram.

  • Vänsterpartiet ser det som orimligt att människor med synskador eller funktionsvariationer ska se sin tillgång till det offentliga rummet begränsas. Vi måste åtgärda oredan kring elsparkcyklarna säger Jesper Sahlén ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige

Vänsterpartiets förslag är att våra parkeringsvakter när de är ute på sina rundor även kollar på elsparkcyklar och ställer dem på ett bra sätt vid de tillfällen de står dåligt. Vid dessa tillfällen ser de också till att elsparkcykelföretaget får en parkeringsbot för varje felparkerad cykel.

  • Stockholm inför detta system från den 1 mars 2021. Varje felparkerad cykel kommer att kosta 250 kronor. Elsparkcykelföretagen i sin tur avser att finna sätt att debitera boten till den person som hyrt cykeln, vilket onekligen ger utsikt till en snabb förbättring av situationen säger Mats Olsson ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet har idag lämnat in en motion om Lunds kommun också ska börja dela ut parkeringsböter för felparkerade elsparkcyklar.

Läs motionen här

Kopiera länk