artikel

Vänsterpartiet föreslår stadsmiljöskola i Lund

Lund har engagerade medborgare som verkligen bryr sig om sin stad och sin kommun. Detta engagemang vill vi liksom många andra föra vidare genom att engagera barn och
unga i stadsplaneringen. Vänsterpartiet föreslår en särskild statsmiljöskola i Lund. En stadsmiljöskola ligger väl i linje med det koncept som arbetats fram efter idétävlingen
om Observatorieparken. Vi tror därför att en sådan skola med fördel skulle kunna förläggas till Observatoriet.

– För att skapa en trivsam och attraktiv stadsmiljö behövs engagerade medborgare som bryr sig om stadens utformning och som vill delta i debatter med tjänstemän och politiker. För att öka engagemanget vill vi i första hand vända sig till barn och ungdom. Som arkitekt vet jag att om man lär man sig se stadens kvaliteter och möjligheter som barn så följer intresset med in i vuxenlivet, säger Nita Lorimer, ersättare i Lunds kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

Lunds kommun har en naturskola som är en resurs i undervisningen för både personal och elever i alla skolformer. På motsvarande sätt skulle en Stadsmiljöskola kunna stimulera till kunskap om stads-miljö och hållbar utveckling. Genom att utgå från de lokala erfarenheterna av naturskolan, och liksom den erbjuda fortbildning till personal på skolor och förskolor i kommunen och handledning till elevprojekt. I stadsvandringar och studiebesök kan man visa hur stadens historia kan avläsas i den byggda miljön, uppmärksamma god arkitektur, eller förmedla begrepp om de tekniska system som servar vår stad och inte minst om grönskan och stadens ekologiska kretslopp.

– Socialdemokraterna har tidigare motionerat om en behovet av en strategi för att få ungdomar att intressera sig medinflytande i stadsmiljöfrågor och vi vet att många partier
delar den ambitionen. Vi i Vänsterpartiet menar att en stadsmiljöskola skulle bidra till att skapa det engagemang som krävs för att förverkliga barns och ungas medinflytande och vi tror att Observatorieparken är en plats som kan passa för detta, säger Helena Falk, ledamot i Lunds kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

Läs motionen här

Kopiera länk