artikel

Erbjud arbetskläder till personalen i förskolan, förskoleklass och fritids

Lunds kommun bör erbjuda personalen i förskolan, förskoleklass och fritids arbetskläder anpassade för utomhusarbete. Detta föreslår de fyra rödgrönrosa partierna i en gemensam skrivelse till barn- och skolnämnden.

Extra mycket av verksamheten i förskolan, förskoleklass och fritids bedrivs med anledning av coronapandemin utomhus. Trots detta erbjuds inte personalen som arbetar i förskolan, förskoleklass och fritids arbetskläder anpassade för ändamålet av Lunds kommun. Utan det är upp till varje enhet om det ryms inom respektive verksamhets budget.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ understryker att detta var ett problem redan innan pandemin bröt ut, men som nu har aktualiserats ytterligare. Detta är också något som de fackliga organisationerna har påpekat vid flera tillfällen. De fyra rödgrönrosa partierna föreslår därför i en gemensam skrivelse till barn- och skolnämnden att personalen i förskolan, förskoleklass och fritids erbjuds arbetskläder anpassade för utomhusarbete av Lunds kommun som arbetsgivare.

– Redan i valrörelsen gjorde vi socialdemokrater ett handslag med Kommunal om att Lunds kommun borde erbjuda personalen i förskolan, förskoleklass och fritids arbetskläder. Behoven har inte minskat sedan 2018, utan tvärtom är behovet större nu än någonsin, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

– För andra utomhusjobb är det ofta självklart att man får arbetskläder. Vi anser att även dessa kvinnodominerade yrkesgrupper ska ha rätt till funktionella arbetskläder, säger Emma Fager Malmström (MP), ledamot i barn- och skolnämnden.

– Vänsterpartiet har sedan tidigare drivit frågan om arbetskläder till personalen inom förskola och fritidsverksamhet. När pandemin gör att verksamheterna bedrivs mer utomhus är denna fråga ännu viktigare, säger Pontus Ekberg Kjellström (V), ledamot i barn- och skolnämnden.

– Vår personal ska inte behöva lägga sin redan låga lön på att köpa arbetskläder. Det är en kostnad och ett ansvar vi som arbetsgivare ska ta, Frida Gudmundsson (Fi), ersättare i barn- och skolnämnden.

Skrivelsen kan läsas här

Kopiera länk