artikel

Frys LKF:s hyror!

Lunds kommuns fastighetsbolag (LKF) gör varje år stora vinster. LKF:s inkomster som genererar vinsten är till allra största delen hyresgästernas månadshyror.

  • Vi har länge kämpat för att vinsten inte ska plockas ur bolaget och finansiera övrig kommunal verksamhet. Vi vill istället att den ska komma LKF:s hyresgäster till del säger Helena Falk ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet har lämnat in en motion och att hyrorna hos LKF ska frysas så länge som Lunds kommun plockar ur vinst ur det allmännyttiga bostadsbolaget.

  • Att Lunds kommun plockar ut 30 miljoner kronor om året ur LKF visar att hyresnivåerna är för höga. Det är därför inte mer än rätt att hyrorna fryses tills kommunen slutar dubbelbeskatta LKF:s hyresgäster säger Jesper Sahlén ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Läs motionen här.

Kopiera länk