Klimatet

Se över möjligheten att investera i vindkraftverk

Vi behöver under den närmaste framtiden göra stora investeringar för att ställa om Sverige till ett fossilfritt samhälle. Ett område där det behövs mer investeringar är energisektorn.

  • I arbetet med att begränsa klimatpåverkan spelar förnybar energi en viktig roll. I ett land som Sverige, med goda vindförhållanden, kan vindkraft göra stor nytta säger Jesper Sahlén ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Flera kommuner i Sverige har investerat i egna vindkraftverk med goda resultat. Sigtuna kommun äger två vindkraftverk och räknar med att elkostnaderna genom detta har sjunkit med omkring 2 miljoner kronor per år.

Läs motionen här

Kopiera länk