artikel

Nytt försök att stoppa vinstjakten i Lunds äldreomsorg

De senaste veckorna har det stormats rejält kring Attendo som har använt de stora pandemistöden från regeringen till  bonusar till cheferna istället för till äldreomsorg. När kontrakten snart går ut på fyra stycken privata vinstdrivna äldreboenden vill Vänsterpartiet ta tillbaka driften i kommunal regi. 

  • Genom att verksamheten drivs utan vinstintresse kan vi se till att varenda skattekrona går till att skapa en värdig äldreomsorg med bra arbetsvillkor för personalen. Vänsterpartiet vill öka resurserna till äldreomsorgen för på allvar uppnå en sådan målsättning men vi vill också stoppa det läckage på skattepengar som sker med den privatiserade äldreomsorgen säger Martin Stensson ledamot för Vänsterpartiet i vård och omsorgsnämnden. 

Just nu rör sig om två boenden från Vardaga, tidigare Carema, ett från Förenade Care och ett från Norlandia Care. Miljöpartiet och SD såg på vård och omsorgsnämnden den 11 maj tillsammans med Lunds högerstyre till att denna del av äldreomsorgen ska fortsätta bedrivas i privat regi med vinstintressen. 

  • Det är tråkigt att Miljöpartiet idag är ett stödparti till kvintetten i Vård och omsorgsnämnden. I Lomma har det moderatledda styret beslutat att plocka tillbaka äldreomsorg i offentlig regi från just Vardaga med motiveringen att det leder till mer pang för pengarna. Nu hamnar Miljöpartiet i Lund till höger om Moderaterna i Lomma i denna fråga säger Gunilla Wahlberg ersättare för Vänsterpartiet i vård och omsorgsnämnden. 
Kopiera länk