Aktuellt

Ska barns tillgång till böcker verkligen strypas i väntan på en utredning?

Skolbibliotekscentralen, SBC, förser lärare och elever med relevant material till undervisningen, det rör sig bland annat om en bokpool innehållande klassuppsättningar av böcker men också andra medier. Utöver bokpoolen förser SBC även kommunens skolbibliotekarier med fortbildning, och fungerar som ett nav för kontakten mellan bibliotekarierna som annars ofta jobbar utan nära bibliotekariekollegor.

I juni 2021 tog Kultur- och fritidsnämnden beslut om att Skolbibliotekscentralens bokpool ska upphöra den 1 juli. Barn- och skolnämnden ska ta över bokpoolen senast den 31 december. På Lunds kommuns hemsida står det att medierna kommer att finnas kvar men att lån inte kommer att kunna genomföras innan årsskiftet.

  • I Lund – Ideérnas stad – får alltså hyllmeter av böcker stå orörda så att barnen inte kan använda dem i väntan på̊ en utredning om hur skolbibliotekscentralen ska organiseras. Det finns en befintlig organisation som skulle kunna byta hemvist och utvecklas, men istället väljer den styrande majoriteten att lägga en våt filt över verksamheten och utreda säger Angelica Svensson ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.
  • I den gemensamma bokpoolen har lärare och elever haft tillgång till ett bokbestånd som är långt mer omfattande än vad som är möjligt att ha på varje skola, med bland annat både klassuppsättningar och specialframtagna temalådor. Jag är väldigt orolig att resultatet blir en minskad bredd i undervisningen under tiden utredningen pågår fortsätter Angelica.

Angelica Svensson har lämnat in en interpellation till barn och skolnämndens ordförande Mia Honeth för att få svar på hur det är tänkt att skolbibliotekscentralen och bokpoolen ska fungera under övergångsperioden fram till december. Men också om det är rimligt att hela verksamheten sätts på paus under ett halvår i väntan på utredningen.

Läs interpellationen här

Kopiera länk