• Hem
  • Bostäder
sida

Bostäder

Bygg bort bostadsbristen!

Alla boende i Lunds kommun har rätt till en bra och trygg bostad till ett rimligt pris. Så är det inte idag. Klyftorna växer i Sverige och många människor har svårt att skaffa bostad på egen hand. Många flyttar runt mellan andrahandsboenden, bor som inneboende eller tvingas bo i lägenheter som är för små eller för dyra. Därför behövs en social och planerad bostadspolitik, vi kan inte lämna över bostadsplaneringen till marknaden och hoppas att det löser sig.

Befolkningen i Lunds kommun växer med nästan 2000 personer om året, något som ställer stora krav på planering och framförhållning. Då under-lättar det om kommunen äger mycket mark lämplig för bostadsbebyggelse. Lunds kommun har de senaste åren ökat byggtakten och det byggs en hög andel hyresrätter, men det räcker inte. Bostadsköerna är fortfarande långa och det är tusentals personer som är aktivt bostadssökande i kommunen. Därför måste byggtakten öka ytterligare, men framförallt måste det byggas rätt typ av bostäder: bostäder som vanliga människor har råd att bo i. Vänsterpartiet tycker att 1500 nya bostäder varje år är en bra nivå – en nivå som byggandet i Lunds kommun kan nå.

Bygg många hyresrätter med rimliga hyror

Vänsterpartiet vill framför allt det byggs hyreslägenheter. Många, inte bara studenter och unga, har inte råd att köpa en bostadsrätt eller hus. Det finns idag en stor andel hyresrätter om man ser till alla lägenheter i Lunds kommun. Det är bra, och det är viktigt att den höga andelen hyresrätter fortsätter så att inte bostadsrätter och ägda bostäder tar över. De hyres-rätter som byggs måste också
ha en rimlig hyra som personer med en vanlig lön klarar av att betala. Vi ser att byggkostnaderna och därmed hyrorna ökar, inte minst för att företagen föredrar att bygga lyxiga bostäder med höga hyror, och höga vinster för bolagen

Viktigt att kommunen äger planlagd mark

Kommunen måste äga mycket planlagd mark för att driva en social och planerad bostadspolitik. När kommunen äger marken bestämmer vi om det som byggs ska vara hyresrätter, bostadsrätter eller äganderätter. När kommunen säljer tomtmark ska priset vara betydligt lägre för mark till hyresrätter, eftersom det behovet är störst. Kommunen ska vid all försäljning av kommunal mark
skriva avtal som kräver hyreslägenheter.

Ett alternativ till försäljning av mark är upplåta den med tomträtt. Det innebär ett långsiktigt hyresavtal med en årlig avgift från den som hyr marken och kommunen behåller de fördelar som det innebär att äga marken. Numera tecknar kommunen ett tillfälligt arrendeavtal med byggherren innan marken överlåtes. Detta görs för att säkerställa att de villkor man kommit överens om blir uppfyllda annars återgår marken till kommunen. Det är bra.

En bostadspolitik för jämlikhet

Klyftorna växer i dagens Sverige och många hamnar långt från möjligheten att skaffa bostad på egen hand. Därför behövs en tillräckligt utvecklad social bostadspolitik. Vänsterpartiet vill att 10% av alla bostäder som byggs i Lund
ska gå till sociala förturer. Alla som bygger bostäder, även privata byggbolag, ska medverkar till en social bostadspolitik för att motverka hemlöshet genom att
erbjuda minst 10 % av de bostäder som byggs till kommunen att hyra eller köpa. Detta måste vara uppfyllt innan marken säljs eller hyrs ut med tomträtt. För de byggbolag som bygger på egen mark kan detta säkerställas genom ett exploateringsavtal.

Bygg ut vårt allmännyttiga bostadsbolag LKF

Vänsterpartiet vill att kommunens bostadsbolag LKF ska tilldelas mer mark för att kunna bygga fler bostäder till ett rimligt pris. Demokratiskt styrda allmännyttiga bostadsbolag är det enda sättet att garantera en social bostadspolitik, ett rättvist kösystem och bostäder som inte har som syfte att generera stora vinster till privata ägare. Vi motsätter oss all form av privatisering eller utförsäljning av
det kommunala bostadsbeståndet. LKFs riktlinjer för vem som får hyra en bostad ska vara rimliga så att alla har möjlighet att hyra en bostad.

Starta en kommunal bostadsförmedling

I riksdagen arbetar Vänsterpartiet för att återinföra en bostadsanvisningslag, för att kommunerna ska få laglig rätt att kunna anvisa lediga lägenheter även i privatägda fastigheter till en kommunal bostadsförmedling. Med en kommunal bostadskö för alla bostadsbolag i kommunen, förmås även de privata värdarna att ta sitt ansvar. Vi vill se ett fortsatt kommunalt stöd till BoPoolen, som är studentkårernas förmedling av andrahandsuthyrning, även om den enda långsiktiga lösningen är att bygga fler bostäder.

Ingen mer dubbelbeskattning av LKF:s hyresgäster

2015 drev de borgerliga partierna igenom att Lunds kommun skulle göra ett extra vinstuttag ur LKF på 10 miljoner kronor för att finansiera den kommunala
välfärden. Detta motsvarar 3000 kronor per år och hyresgäst. Vi anser att det är fel att LKF:s hyresgäster ska bidra till Lunds välfärd med mer pengar än andra
som bor i Lunds kommun. LKF:s inkomst består av hyresgästernas hyror och de vinster som LKF gör ska användas för att renovera och bygga, inte till att finansiera välfärden. Därför är vi glada och stolta över att vi sedan 2015 har satt stopp för de återkommande försöken från Alliansen att återigen dubbelbeskatta LKF:s hyresgäster.

Staten bör ta ett större ansvar

Vanliga människor har inte råd med de bostäder som byggs på marknadens villkor. Det behövs en statlig bostadspolitik som tar ansvar för att bygga de hyreslägenheter som folk kan hyra eller köpa. Vänsterpartiet arbetar för att
utöka investeringsstödet till de företag som bygger hyresrätter med rimliga hyror och inför fördelaktiga lån. Det ska vara rättvisa villkor mellan ägt och hyrt boende. Idag subventioneras det ägda boendet med avdragsrätten för
räntekostnaderna, medan den som bygger hyresrätter betalar 25 % moms.

Kopiera länk